"İnsanlığın ve doğal hayatın sağlıklı geleceği için..."

Amacımız

Çamsan Ordu, insanlığın ve doğal hayatın sağlıklı geleceği için çevreyi korumayı esas görevlerinden biri olarak kabul eder.

Stratejimiz

Faaliyetlerimizde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, biyo-çeşitliliğin, vahşi yaşam, ekoloji, flora ve faunanın, su yollarının ve kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesine katkı sunan politika ve stratejiler geliştiririz.

Çevre Politikamızın Temel İlkeleri

Çamsan Ordu;

• Ulusal ve kamu idaresi tarafından onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun, düzenleme ve diğer yükümlülüklere uymayı,

• Kamu otoriteleri tarafından zorunlu tutulmamış olsa dahi, uluslararası en iyi uygulamaları takip ederek faaliyet alanlarına uygun görülenleri uygulamayı,

• Medya faaliyetleri kapsamında başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere, yayınların ulaştığı ülke vatandaşlarının çevre bilincinin ve farkındalığının artırılmasına katkı veren yayınlar yapmayı,

• Çevreye saygılı teknolojileri tercih etmeyi ve kullanmayı,

• Çevreye saygılı ürün ve hizmetler geliştirmeyi,

• Faaliyetlerin tümünde enerji verimliliğini artırarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik vererek enerjinin sorumlu kullanımını sağlamayı,

• Faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan çevresel etkileri ölçümlemeyi ve iyileştirilmesi yönünde aksiyonlar geliştirmeyi,

• Çevre yönetim sistemlerinin genel kabul görmüş standartlara uyumunun ve sertifikasyonların alımının, sertifikasyona yetkili kuruluşlarca periyodik denetimlerini sağlamayı,

• Çevre politikasını düzenli olarak gözden geçirmeyi ve denetlemeyi,

• Çevre konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim içinde olmayı ve projeler geliştirmeyi,

• Bütün çalışanlara çevre konusunda eğitimler vermeyi ve çalışanların çevresel etkinliklere katılımını teşvik etmeyi,

• Tüm paydaşlar ile çevre konusunda iletişim sağlamayı, eğitimler vermeyi, faaliyet alanlarındaki çevresel etkileri azaltmayı ve biyo-çeşitliliğin korunması çalışmalarını yürütmeyi amaçlar.

İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması için teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezlerin kullanımı ise internet sitesi kullanımının analiz edilmesini, sosyal medya özellikleri sunulmasını ve site deneyiminiz bakımından reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.