2023, Çamsan Ordu A.Ş. Genel Kurul Daveti

ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.04.2023 tarihinde toplanarak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 08.05.2023 Pazartesi günü, saat 14.00 'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi olan Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. A Blok No: 9A İç Kapı No: 685 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın olağan genel kurul toplantısına katılabilmeleri için, toplantı gününden bir gün öncesine kadar üretim tesisimizin bulunduğu Uzun İsa Kökenli Köyü Ordu adresine başvurarak sahibi bulundukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları, tevdi edip giriş kartlarını temin etmeleri gerekmektedir.

Olağan genel kurul toplantısına bizzat katılamayacak ve kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek olan gerçek veya tüzel kişi ortakların vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak imzalamaları ve notere onaylattıktan sonra şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın veya temsilcilerinin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarının ilanen duyurulmasına,


GÜNDEM

1. Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,

3. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

4. 2022 Yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

7. Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 yılında ödenecek ücretlerinin tespiti

8. Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması

9. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,

10. Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

12. Dilek ve Temenniler

13. Kapanış

VEKALETNAME

               Sahibi olduğum …………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.05.2023 tarihinde Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. A Blok No: 9A İç Kapı No: 685 Çankaya/ANKARA adresinde saat 14:00’de yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………… vekil tayin ettim. 


A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php70/usr/lib64/php/modules/pdo_oci.so' - libclntsh.so.21.1: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: