Hisse Senetleri ve Kar Dağıtımına İlişkin Duyuru

ÇAMSAN POYRAZ AĞAÇ ÜRÜNLERİ TURİZM İNŞAAT TARIM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
HİSSE SENETLERİ ve KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN DUYURUDUR


Çamsan Poyraz Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.06.2014 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılmıştır. Bu karar doğrultusunda şirketimiz hissedarlarına ait kayıtların 01.09.2015 Tarihi itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde kaydi olarak tutulmasına son verilmiştir.

Çamsan Poyraz Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 21.10.2015 tarihinde yapılan “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı”nda geçmiş yıllara ait 14.300.000,00.TL.lik karlarının esas sermayeye eklenmesine karar verilmiş ve şirketimizin esas sermayesi 28.600.000,00 TL ye yükseltilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul kararı 30.10.2015 tarih ve 8936 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Çamsan Poyraz Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin esas sermayesini oluşturan 28.600.000,00 TL yi temsil eden I. (Birinci) tertip hamiline yazılı hisse senetleri fiziki olarak hak sahiplerine dağıtılacaktır.

Ayrıca 27.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Brüt % 24,68 oranında kar dağıtımı kararı alınmıştır. Bu karara göre hak sahiplerine, 1 (Bir) TL tutarında hisse için brüt 24,68 Kuruş kar payı ödenecektir.

Saygıdeğer ortaklarımızın şahsi veya vekalet yoluyla başvurmaları halinde, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın, sahip oldukları hisse senetleri ve kar payları kendilerine elden teslim edilecektir.

BAŞVURU YERİ :

ÇAMSAN POYRAZ A.Ş. FABRİKA – ORDU

Uzunisa Kökenli Köyü ORDU

Tel: (0 452) 225 53 00

Not:Dağıtılacak I. (Birinci) tertip hisse senetleri yukarıda yer alan adreste fiziken Ortaklarımıza teslim edilecektir. 1 (Bir) Kuruşa tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Ortaklarımız Şirketimiz ile irtibata geçerek bilgi alabilecekleri gibi www.camsanpoyraz.com internet adresinden de diğer bilgilere ulaşabilirler.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.


Çamsan Poyraz Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Poyraz